Jedini alat koji će vam trebati da izradite i isporučite mobilne i web aplikacije na cloud.

Funkcionalnost savremenih web aplikacija često se širi na više mesta – kao što su baze podataka, usluge provere identiteta, kod na prednjem kraju koji se pokreće u pregledaču i pomoćna poslovna logika ili AVS Lambda funkcije koje rade u oblaku. Zbog toga su implementacije aplikacija složene i dugotrajne, jer programeri moraju pažljivo da koordiniraju razmeštanje na prednjem kraju i pozadini da bi izbegli delimične ili neuspele primene. AVS Amplifi Console pojednostavljuje postavljanje prednjeg kraja i podupirača u jednom radnom toku.

AVS Amplifi Console podržava uobičajene okvire za jednu stranicu (SPA) (npr. React, Angular, Vue.js, Ionic, Ember), kao i generatore statičkih lokacija kao što su Gatsbi, Eleventi, Hugo, VuePress i Jekill.