AWS Amplify Framework
Hosting | Serveri

AWS Amplify Framework

Jedini alat koji će vam trebati da izradite i isporučite mobilne i web aplikacije na cloud. Funkcionalnost savremenih web aplikacija često se širi na više mesta – kao što su baze podataka, usluge provere identiteta, kod na prednjem kraju koji se pokreće u pregledaču i pomoćna poslovna logika ili AVS Lambda funkcije koje rade u…