Sa redovnim održavanjem web sajta obezbeđujete ispravan rad vaše stranice, a samim tim i zadovoljne korisnike. Web sajt je poput automobila, ako ga redovno ne održavate postoji velika šansa da će u nekom trenutku otkazati.

Održavanje sajta je kao i svaka druga tehnička disciplina tu sa ciljem da održi ili poboljša stanje proizvoda i produži mu životni vek. Mi nudimo preventivno (planirano) i korektivno održavanje sajtova.

Kod preventivnog održavanja nastojimo da sprečimo moguće neispravnosti u radu sajta i uobičajeno je da se ova usluga radi periodično.

Korektivno održavanje nudimo u slučajevima otkazivanja ili promene funkcionalnosti sajta. Korektivno održavanje može da se izvodi bez ili zajedno sa preventivnim održavanjem. 

Pored održavanja sajta koje se odnosi na tehničku ispravnost rada mi možemo da ponudimo i usluge ažuraranja sajta novim sadržajem.