Nakon 4 godine razvoja i prethodnih verzija koje su sa sobom uvodile responsive tehniku u moderan web dizajn, a zatim i mobile first u verziji 3, na red je došla 4 verzija kompletno iznova napisana.