SEO je skraćenica za search engine optimization, što u prevodu znači optimizacija za pretraživače. Pritom se, zvanično, pod pretraživačima podrazumevaju i Gugl, i Jahu i Bing. Međutim, u praksi se najčešće misli samo na Gugl.