seo ili sem
Marketing

Osnovni pojmovi – koja je razlika između SEO i SEM?

SEO i SEM spadaju u osnovne pojmove koje bi trebalo da zna svako ko želi da se bavi internet marketingom.

SEO (Search Engine Optimization) je deo oblasti kojom se bavi SEM (Search Engine Marketing). Znači, SEM je širi pojam koji, pored ostalog obuhvata i SEO.

Oba pojma imaju za cilj da se poveća vidljivost sajta na internet pretraživačima.

Evo detaljnijeg objašnjenja.

SEO je deo marketinških usluga koji se odnosi prevashodno na optimizaciju sajtova za bolje rangiranje na organskim rezultatima pretrage, dok je SEM znatno širi pojam. On uključuje i druge metode koje povećavaju broj poseta sajtu sa pretraživača, kao što je na primer korišćenje plaćenih reklama (PPC).

sta je seo i sta je sem

Search Engine Optimization (SEO)

U prethodnim tekstovima pisali smo šta je SEO i kojih 200 faktora su bitni kada je u pitanju optimizacija web sajta.

Međutim, za potrebe poređenja između SEO i SEM tehnika bitno je da ponovo definišemo SEO, kako bi svima bila jasna razlika između ova dva pojma.

Šta je SEO?

SEO je proces optimizovanja web sajta u cilju dobijanja neplaćenog saobraćaja sa internet pretraživača (najpoznatiji su Google, Yahoo i Bing).

Dobro optimizovane sajtove pretraživači bolje razumeju, pa se, samim tim, povećava i verovatnoća da budu bolje kotirani pri pretragama.

On-Site i Off-site SEO

Optimizacija sajta obuhvata dve glavne oblasti, koje nazivamo on-site SEO i off-site SEO. On-site SEO je skup pravila koja se primenjuju na sajt ili blog, da bi bio bolje prilagođen pretraživačima.

Na primer, potrebno je koristiti optimizovane naslove, dobre meta opise, adekvatno formatiran url, kao i na pravi način obeležiti H1, H2, slike i još mnogo toga.

Off-site SEO se odnosi na proces dobijanja „poena“ od drugih sajtova kako bi se povećalo poverenje pretraživača u vaš sajt.

Za početnike ovo može da bude pomalo konfuzno, ali razmišljajte o tome kao o sistemu rangiranja, gde sajt sa najviše poena biva rangiran najviše.

U ovom slučaju, poeni su linkovi koji dolaze od drugih sajtova ka vašem sajtu. Zbog toga se, ponekad, off-site SEO poistovećuje sa izgradnjom linkova.

Međutim, nemojte ovo pogrešno razumeti. Nije bitno samo koliko linkova vodi ka vašem sajtu, već i odakle dolaze ti linkovi (ima tu još mnogo faktora).

Search Engine Marketing (SEM)

SEM je širi pojam nego SEO, ali je ipak samo deo ukupne internet marketing strategije. Sledeća slika prikazuje u kakvom su odnosu internet marketing, SEO i SEM.

Kao što vidite, SEO i SEM nisu jedini načini da se poveća saobraćaj na sajtu.

Šta je SEM?

SEM je proces u marketingu koji ima za cilj povećanje vidljivosti na pretraživačima ili kroz besplatno povećanje vidljivosti (SEO) ili kroz plaćeni saobraćaj (SEM).

Najpoznatija kompanija koja se bavi plaćenim reklamiranjem na pretraživačima je Google. Oni imaju sevis koji se zove Google Adwords pomoću kojeg vaši oglasi mogu da se pojave među rezultatima pretrage, a plaćate samo ako neko klikne na vaš oglas (najčešća opcija, mada ima i drugih varijanti).

Ovo je razlog zbog kojeg se ovaj način reklamiranja zove PPC (pay-per-click). Bing i Yahoo takođe imaju sličan sistem, ali on nije ni približno uspešan i poznat kao Adwords.

Važnost SEM saobraćaja

SEM saobraćaj se smatra najvažnijim izvorom internet saobraćaja, zato što je usmeren na određeni tržišni segment. Ljudi koriste pretraživače da bi pronašli rešenje za svoj problem ili odgovor na neko pitanje. Kada na taj način pronađu vas, velika je verovatnoća da postanu vaši klijenti.

Znači, kada osoba klikne na sajt koji se našao među rezultatima pretrage ili na oglas, ona je samim tim potencijalni korisnik ili kupac. Relevantnost prikazanih sajtova i oglasa čini ovakav saobraćaj vrednijim od poseta koje su stigle na neki drugi način.

Facebook i Twitter takođe pokušavaju da optimizuju svoje marketing platforme kako bi što više plaćenog saobraćaja usmerili ka vašoj stranici. Ipak, ciljani saobraćaj koji dolazi sa pretraživača može da ima daleko bolje rezultate po vaše finansije.

Sada kada znate osnovne pojmove, možete nastaviti sa učenjem naprednijih tehnika za bolji plasman na pretraživačima, bilo da su u pitanju plaćeni oglasi ili organsko rangiranje.

Similar Posts