Uputstva

Kako se koriste WordPress kategorije i kako ih kreirati

WordPress kategorije su zgodan način da organizujete članke. Kategorija je jedna od unapred definisanih taksonomija u WordPress-u. Koristi se za sortiranje i sadržaj grupa u različitim sekcijama. Uz pomoć kategorija možete napraviti odličnu hijerarhijsku podelu, a unutar hijerarhije napraviti grananje na roditelje i naslednike. Pored toga članak može biti dodeljen u više kategorija, što omogućava veću fleksibilnost prilikom prikaza članaka na indeks stranicama, menijima u futeru i na vidžetima. Svoje sadržaje koje objavljujete na blogu možete rasčlaniti na delove, a pomoću kategorija svojim čitaocima da olakšate pronalaženje relevantnog sadržaja.

Primer: Sajt sa vestima možete podeliti u kategorije Vesti, Vreme, Sport, Tehnologije, Aktuelno itd.

Ovde možete pročitati sledeća uputstva:

  • Kako da kreirate WordPress kategorije
  • Kako da članku dodelite kategoriju

Kako da kreirate WordPress kategorije

Da kreirate novu kategoriju u WordPres-u izaberite Članci -> Kategorije.

Na levom delu stranice u meniju članci izaberite Kategorije da bi kreirali novu kategoriju. Popunite naziv nove kategorije, i podložak (eng. slug) i zatim kliknite na taster Dodaj novu kategoriju. Slug je user-friendly ili prijateljski URL i vrlo je važan za SEO. U ovom primeru dodaćemo novu kategoriju „Marketing“.

Šta su potkategorije(child)?

Kada ste uspešno napravili prvu kategoriju možete ostati na istom prozoru i da nastavite sa kreiranjem drugih kategorija ili potkategorija.

Kategorije su hijerarhijske taksonomije što znači da svaka od kategorija može da ima svoje dete ili naslednika (child). Potkategorije (negde ćete sresti izraz subkategorija) mogu da vam posluže da suzite oblast roditeljske (matične) kategorije.

Primer: sajt vesti u okviru glavne kategorije Vesti ima potkategorije Lokalne, Nacionalne, Globalne, itd.

Kada kreirate potkategorije, nakon unosa imena nove potkategorije i njegog podložka (slug) u polju roditelj izaberite kategoriju kojoj će pripadati. Nakon ovoga obavezno snimite novu podkategoriju klikom na taster Dodaj novu kategoriju.

Kako da članku dodelite kategoriju

Kada završite sa kreiranjem strukture katagorija i podkategorija možete početi sa kreiranjem članaka. Članak mora obavezno da ima svoju kategoriju – makar jednu i ukoliko nemate napravljenu strukturu kategorija unapred kao što smo vam prethodno predložili članak će dobiti „Uncategorized“ kategoriju koja dolazi sa instalacijom WordPress-a. Naglašavamo da je to loša praksa i da je poželjno da prvo kreirate kategorije pa onda članke, ipak ako preskočite taj korak na stranici članka možete dodati nove kategorije ili članku dodeliti postojeće.

Dva su načina dodeljivanja kategorije članku. U prvom slučaju otvorite postojeći ili kreirajte novi članak i u desnom uglu štiklirajte kategoriju članka.

Drugi način dodeljivanja kategorija članku ili člancima može se vršiti sa liste članaka. Idite sa bočne trake na Članci -> Svi Članci gde možete pojedinačno za svaki članak da izmenite kategorije.

ili da uradite masovne izmene biranjem sa padajuće liste „Masovne radnje“ opcije „Uredi“ pa zatim kliknite na taster „Primeni“.

Nakon toga selektujete sve članke kojima želite da primenite ili da izmenite kategorije markiranjem kategorija, jedne ili više njih i zatim primenite izmene.

Sada će sve markirani članci dobiti nove kategorije.

Similar Posts